Βιογραφικό

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΜΙΑΚΟΣ

Ο Απόστολος Συμιακός είναι δικηγόρος με εμπειρία σε δικηγορικά γραφεία του Λονδίνου και του Πειραιά από το έτος 2000, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά από το 2002, πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο Ναυτικό Δίκαιο, από το Πανεπιστήμιο του Cardiff, Ουαλία (LL.M. University of Cardiff) και διατηρεί προσωπικό δικηγορικό γραφείο από το 2006, παρέχοντας συμβουλευτικές και δικαστηριακές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, με αντικείμενο το αστικό, εμπορικό και διοικητικό δίκαιο, καθώς και την παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών.

Είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.) και την Toolkit Company, Haren, The Netherlands, και πιστοποιημένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ.) (2013). Διαθέτει, ακόμη, διεθνή εκπαίδευση στην Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών (Training of Mediation Trainers Course, Professional Trainership) και κατέχει Πιστοποίηση Διαπιστευμένου Εκπαιδευτή Διαμεσολαβητών από την Toolkit Company, σε συνεργασία με το ΚΕ.ΔΙ.Π. (2014).

Η εκπαίδευσή του εξειδικεύεται στην διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και στην οικογενειακή, σχολική και εργασιακή διαμεσολάβηση αλλά και στην διαχείριση συγκρούσεων, ληφθείσα από διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού και του εσωτερικού, όπως Τoolkit Company, MiKK e.V, IMC, Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ΚΕ.ΔΙ.Π., Mediators Beyond Borders ενώ διαθέτει πιστοποίηση από τους Mediators Beyond Borders International στους Δημόσιους Διαλόγους ως εκπαιδευτής και συντονιστής.

Διεξάγει διαμεσολαβήσεις, συνδιαμεσολαβήσεις και παρίσταται ως νομικός παραστάτης σε εμπορικές και αστικές διαφορές, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών διαφορών.

Συνεργάζεται με το ΚΕ.ΔΙ.Π. από το 2015 ως αξιολογητής κατά την διαδικασία πιστοποίησης διαμεσολαβητών, και από το 2016 ως εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών.

Διατελεί Νομικός Σύμβουλος στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) από το έτος 2007, ασχολούμενος με υποθέσεις που αφορούν στο Διοικητικό Δίκαιο, κυρίως σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, εργοδοτικά, εργασιακά, κατασχέσεις, δημόσιες συμβάσεις κ.λ.π., καθώς και στο Αστικό Δίκαιο.

Ομιλεί άριστα την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα και έχει επαρκή γνώση της Ισπανικής.

ΣΠΟΥΔΕΣ

1981-1987

(Δημοτικό) Λεόντειος Σχολή (Νέα Σμύρνη).

1987-1991

(1η γυμν.-1η λυκείου) Αμερικάνικο Κολέγιο Αγίας Παρασκευής (Pierce College).

1991-1993

(2α & 3η λυκείου) Ευρωπαϊκό Σχολείο, Βρυξέλλες (Baccalauréat Européen).

1993-1994

Εισαγωγικά Μαθήματα στο Δίκαιο

Νομική Σχολή, Université Libre de Bruxelles, Βρυξέλλες.

1994-1999

Πτυχίο Νομικής

Νομική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

1999

Παρακολούθηση Μαθημάτων στο Πλαίσιο Ανταλλαγής Φοιτητών (ERASMUS): Δίκαιο Ανταγωνισμού, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Πληροφορικής.

Stockholm University, Στοκχόλμη.

1999-2000

Μεταπτυχιακό Νομικής (LLM) (Δίκαιο Ναυτασφάλισης, Δίκαιο Μεταφοράς Αγαθών από τη Θάλασσα, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνές Εμπόριο, Δίκαιο Μεταφορών).

University of Cardiff, Ουαλία.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1998

Πρακτική Άσκηση – Ινστιτούτο ΓΣΕΕ

Υπεύθυνος για παράπονα εργατών, απόκτηση εμπειρίας σε εργασιακά θέματα.

2000 – 2001

Πρακτική Άσκηση – Sach Solicitors & Co. Maritime

Law Firm – Λονδίνο Υπεύθυνος για το δικαστηριακό τμήμα, απόκτηση εμπειρίας στο Ναυτικό Δίκαιο.

2001 – 2003

Συνεργάτης – Ροδίτης Ιωάννης Δικηγορικό Γραφείο – Πειραιάς

Υπεύθυνος για το δικαστηριακό τμήμα, απόκτηση εμπειρίας στο Ιδιωτικό Δίκαιο (έλεγχοι τίτλων, αγοραπωλησίες ακινήτων, προσημειώσεις).

2003

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)

Στέλεχος του νομικού τμήματος, ενασχόληση με θέματα αναφορικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία (αστυνομική και δικαστική) κατά της τρομοκρατίας (3ος Πυλώνας), μελέτη αντιτρομοκρατικών νόμων.

2003 – 2006

Συνεργάτης – Βγενόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, Πειραιάς

Ενασχόληση με:
– αγοραπωλησίες πλοίων, κατάρτιση δανειακών συμβάσεων, υποθηκών κ.ά. – συστάσεις και νομιμοποιήσεις εταιρειών, σύνταξη πρακτικών ΔΣ, ΓΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε, ν. 89/67 κ.λ.π.).
– προετοιμασίες συμβολαίων, έλεγχοι τίτλων, προσημειώσεις.
– αντιδικίες (προετοιμασία υπόθεσης και εκπροσώπηση πελατών στο Δικαστήριο, μεταξύ άλλων κατασχέσεις πλοίων και ακινήτων, διαταγές πληρωμής κ.λ.π.).
– Συμβουλευτική και διαπραγματεύσεις.
– Υποθέσεις που αφορούν στο Αστικό Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνές Εμπόριο.

2006

Δικηγόρος / Νομικός Σύμβουλος – Corinthian Maritime S.A., Βούλα

Επί κεφαλής του νομικού τμήματος, ενασχόληση με αγοραπωλησίες πλοίων, claims, ναυτεργατικά, νηολογήσεις κ.ά.

2006 - Σήμερα

Δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά

Ενασχόληση με υποθέσεις που αφορούν στο Αστικό, Εμπορικό και Ναυτικό Δίκαιο (μεταξύ άλλων αντιδικίες, αγοραπωλητήρια συμβόλαια, συμβάσεις, κατασχέσεις, διαταγές πληρωμής, συμβουλευτική και διαπραγματεύσεις κ.λ.π.).

2007 - Σήμερα

Νομικός Σύμβουλος e-Ε.Φ.Κ.Α.

Ενασχόληση με υποθέσεις που αφορούν στο Αστικό και Διοικητικό Δίκαιο, κυρίως σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, εργοδοτικά, εργασιακά, κατασχέσεις, δημόσιες συμβάσεις κ.λ.π.

2016 - Σήμερα

Συμμετοχή σε Διαμεσολαβήσεις

12/2016 – 12/2017

Εκπαιδευτής σε 9 Σεμινάρια Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολάβησης (40 ωρών έκαστο) στο ΚΕ.ΔΙ.Π.

05/2019 - Σήμερα

Ενεργός εκπαιδευτής σε Σεμινάρια Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολάβησης (80 ωρών έκαστο) στο ΚΕ.ΔΙ.Π.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

2013

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του ΚΕ.ΔΙ.Π. (Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς) και της Toolkit Company, Haren, The Netherlands, πιστοποιημένος από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

2014

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών, εκπαιδευμένος του ΚΕ.ΔΙ.Π. (Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς) και της Toolkit Company, Haren, The Netherlands

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Συμβόλαια C.I.F., F.O.B., Σύγκριση.
 • Η Σύμβαση C.M.R.
 • Το Βάρος της Απόδειξης του Ναυλωτή στο Δίκαιο της Φορτωτικής.
 • Το Θεσμικό Πλαίσιο της Εκπροσώπησης των Εργαζομένων σε Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας σε Επιχειρήσεις των Κρατών Μελών της Ε.Ε.
 • Η Διεθνής Σύμβαση Ναυτικών Προνομίων και Υποθηκών.
 • Η Καταχρηστική Απόλυση και τα Δικαιώματα των Εργαζομένων.
 • The Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement από το 1980 έως το 2000: Ανάλυση (Πτυχιακή Εργασία Μεταπτυχιακού – 69%).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκπαίδευση & Σεμινάρια

 1. Webinar – Χρησιμοποιώντας την Τηλεδιάσκεψη για Διενέργεια Διαμεσολαβήσεων εξ αποστάσεως (JAMS), Απρίλιος 2020 (90΄).
 2. Σεμινάριο στην προστασία Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R.), ΕΚΠΑ (2019)
 3. Σεμινάριο Ποινικής Δικηγορίας – Αθήνα, 2019 (Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων)
 4. Εκπαίδευση 20 ωρών στην Εργασιακή Διαμεσολάβηση, ΚΕΔΙΠ (2016)
 5. Εκπαίδευση 20 ωρών στη Σχολική Διαμεσολάβηση, ΚΕΔΙΠ (2015)
 6. Εκπαίδευση 20 ωρών στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, 1ο επίπεδο, ΚΕΔΙΠ (2014)
 7. Εκπαίδευση 20 ωρών στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, 2ο επίπεδο, ΚΕΔΙΠ (2014)
 8. Εκπαίδευση 40 ωρών ως Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών, ΚΕΔΙΠ (2014)
 9. Εκπαίδευση 80 ωρών στο συντονισμό δημοσίων διαλόγων – ΜΒΒ (Mediators Beyond Borders) (2013, 2014) – Αθήνα
 10. Εκπαίδευση 40 ωρών στη Διαμεσολάβηση, ΚΕΔΙΠ (2013) – Πειραιάς.
 11. Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (2004, 2007, 2010) – Πειραιάς.
 12. Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου (2003) – European University Institute, Φλωρεντία.
 13. Διεθνές Συνέδριο Ναυτικών Πρακτόρων και Ναυλομεσιτών (FONASBA) (2003) — Κωνσταντινούπολη.

ΟΜΙΛΙΕΣ

Πρόσκληση της E.L.S.A. (European Law Students Association) για ομιλία με θέμα “Maritime Law and Mediation – A Case Study” (2015) – Αθήνα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσίευση άρθρου στην εφημερίδα “ΠΟΛΙΣ – ΖΩ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ” με θέμα την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση (Σεπτέμβριος 2016).