Νομική εκπροσώπηση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Αστικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Ακίνητα – Πολεοδομικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ιθαγένειας – Εκπροσώπηση Ελλήνων του Εξωτερικού
 • Ναυτικό Δίκαιο
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Έκδοση Άδειας Παραμονής σε Αλλοδαπούς Επενδυτές Ακινήτων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εκπροσώπηση των εντολέων μας σε οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει σχετικά με την επιχείρησή τους, εκτείνεται τόσο ενώπιον των αρμοδίων αρχών, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων. Η συνεργασία μας με εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως λογιστές και οικονομικούς συμβούλους, συμβάλλει στην καλύτερη ανταπόκρισή μας στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα του εμπορικού δικαίου, περιλαμβάνουν:

 • την σύσταση, λύση και εκκαθάριση κάθε είδους επιχείρησης, ατομικής ή κεφαλαιουχικής, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
 • την εγκατάσταση αλλοδαπών εταιριών και ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα
 • κάθε είδους εμπορικές συμβάσεις, όπως διανομής, franchise κλπ
 • την υποστήριξη στα νομικά και φορολογικά θέματα λειτουργίας της εταιρίας
 • την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου, η οποία πηγάζει από την συστηματική και μακροχρόνια συνεργασία μας με τον e-ΕΦΚΑ, αναλαμβάνοντας υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης, εργοδοτικά ζητήματα, κατασχέσεις, αστική ευθύνη Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., δημοσιοϋπαλληλικές διαφορές, που αφορούν τόσο σε διαφορές ουσίας, όσο και σε ακυρωτικές διαφορές, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών Διοικητικών δικαστηρίων.

ΑΚΙΝΗΤΑ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε συμβουλές για όλα τα θέματα που αφορούν σε οποιοδήποτε είδους δικαίωμα επί ακινήτων, εκπροσωπώντας κατασκευαστικές εταιρίες, οικοπεδούχους ιδιοκτήτες καθώς και ιδιώτες που επιθυμούν να επενδύσουν στην αγορά ακινήτων. Διενεργούμε έλεγχο τίτλων σε όλα τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία της χώρας, αναφορικά με κάθε ακίνητο που τίθεται προς πώληση. Προετοιμάζουμε και διεκπεραιώνουμε κάθε υπόθεση που αφορά σε αγοραπωλησία ακινήτων, συνεργαζόμενοι με μεσίτες και μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των αγοραπωλησιών, καθώς και με συμβολαιογράφους, οι οποίοι εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την προστασία των δικαιωμάτων των εντολέων μας. Η εμπειρία μας από την συνεργασία μας με κατασκευαστές οικοδομών και την παράσταση σε πληθώρα συμβολαιογραφικών πράξεων, μας δίνει την δυνατότητα να συνδράμουμε τους υποψήφιους επενδυτές στην ανεύρεση ενός ακινήτου που να καλύπτει τις ανάγκες τους, με γνώμονα πάντα και τα όρια που προκύπτουν από την πολεοδομική νομοθεσία.

ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η ελληνική ομογένεια αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού. Παρ’ όλο που εκατομμύρια Έλληνες έχουν εγκατασταθεί σε χώρες του εξωτερικού, εξακολουθούν να διατηρούν πραγματικές και συναισθηματικές σχέσεις με την Ελλάδα. Με γνώμονα τον επαγγελματισμό και με ευαισθησία στα δύσκολα χρόνια που πέρασαν οι Έλληνες μετανάστες, παρέχουμε κάθε είδους νομική υποστήριξη στους Έλληνες της διασποράς και αναλαμβάνουμε από την αρχή οποιαδήποτε υπόθεσή τους, αναφορικά με τους ίδιους και με την περιουσία τους στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας τους τόσο ενώπιον των δημόσιων υπηρεσιών όσο και των δικαστηρίων, ενδεικτικά:

 • απόκτηση ελληνικής Ιθαγένειας και έκδοση ελληνικού διαβατηρίου και ταυτότητας
 • διεκπεραίωση φορολογικών ζητημάτων τους και εκπροσώπησή τους ενώπιον των φορολογικών αρχών (εφορία)
 • σύσταση γονικών παροχών, αγοραπωλησίες, δωρεές κλπ
 • δικαστηριακή εκπροσώπηση σε οποιοδήποτε ζήτημα αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις ναυτικού δικαίου, παρέχοντας νομικές συμβουλές και εκπροσωπώντας τους εντολείς μας τόσο εξωδικαστικά, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων. Μεταξύ άλλων παρέχουμε υπηρεσίες:

 • εκούσιας διαμεσολάβησης σε ναυτικές υποθέσεις
 • δικαστηριακής εκπροσώπησης (τακτική διαδικασία, ασφαλιστικά μέτρα, κατάσχεση πλοίου)
 • κατάρτισης ναυλοσυμφώνων
 • αγοραπωλησίας πλοίων
 • εκπροσώπησης ενώπιον των νηολογίων
 • δανειακών συμβάσεων και σύστασης υποθήκης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ./G.D.P.R.), καθιερώνει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει ως συνέπεια την ανάγκη συμμόρφωσης όλων των επιχειρήσεων στις επιταγές του Γ.Κ.Π.Δ., δεδομένου ότι η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρέχουμε ενημέρωση και εξειδικεύουμε τα βήματα που απαιτούνται ώστε οι πελάτες μας νομικά πρόσωπα να συμμορφωθούν με τον εν λόγω Κανονισμό.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Από το 2013, οι αλλοδαποί επενδυτές ακινήτων έχουν την δυνατότητα απόκτησης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή-ιδιοκτήτη ακινήτου στην Ευρώπη, κάνοντας μία επένδυση ύψους 250.000 Ευρώ, συνολικά. Με δεδομένο την εξειδίκευση του γραφείου μας στο δίκαιο ακινήτων, αναλαμβάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος την απόκτηση ακινήτου και την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής, η οποία θα τους επιτρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλες τις χώρες της ζώνης Schengen.