ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου, η οποία πηγάζει από την συστηματική και μακροχρόνια συνεργασία μας με τον e-ΕΦΚΑ, αναλαμβάνοντας υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης, εργοδοτικά ζητήματα, κατασχέσεις, αστική ευθύνη Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., δημοσιοϋπαλληλικές διαφορές, που αφορούν τόσο σε διαφορές ουσίας, όσο και σε ακυρωτικές διαφορές, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών Διοικητικών δικαστηρίων.