ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η ελληνική ομογένεια αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού. Παρ’ όλο που εκατομμύρια Έλληνες έχουν εγκατασταθεί σε χώρες του εξωτερικού, εξακολουθούν να διατηρούν πραγματικές και συναισθηματικές σχέσεις με την Ελλάδα. Με γνώμονα τον επαγγελματισμό και με ευαισθησία στα δύσκολα χρόνια που πέρασαν οι Έλληνες μετανάστες, παρέχουμε κάθε είδους νομική υποστήριξη στους Έλληνες της διασποράς και αναλαμβάνουμε από την αρχή οποιαδήποτε υπόθεσή τους, αναφορικά με τους ίδιους και με την περιουσία τους στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας τους τόσο ενώπιον των δημόσιων υπηρεσιών όσο και των δικαστηρίων, ενδεικτικά:

  • απόκτηση ελληνικής Ιθαγένειας και έκδοση ελληνικού διαβατηρίου και ταυτότητας
  • διεκπεραίωση φορολογικών ζητημάτων τους και εκπροσώπησή τους ενώπιον των φορολογικών αρχών (εφορία)
  • σύσταση γονικών παροχών, αγοραπωλησίες, δωρεές κλπ
  • δικαστηριακή εκπροσώπηση σε οποιοδήποτε ζήτημα αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα