ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται με όλο το φάσμα του αστικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής, όσο και σε επίπεδο δικαστηριακής εκπροσώπησης, μέχρι και τον Άρειο Πάγο, με εξειδίκευση σε υποθέσεις οικογενειακού, ενοχικού, κληρονομικού και εμπράγματου δικαίου. Ενδεικτικά, ασχολούμαστε με:

  • μισθωτικές διαφορές,
  • συμβάσεις πώλησης και έργου,
  • υποθέσεις αδικοπραξίας και ενδοσυμβατικής ευθύνης,
  • αγοραπωλησίες ακινήτων και υποθέσεις κτηματολογίου,
  • διεκδικητικές αγωγές και αγωγές διανομής
  • υποθέσεις χρησικτησίας,
  • γονικές παροχές, δωρεές, αποδοχές κληρονομιάς,
  • συναινετικά διαζύγια και
  • με κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη που αφορά σε εμπράγματα δικαιώματα.