ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Από το 2013, οι αλλοδαποί επενδυτές ακινήτων έχουν την δυνατότητα απόκτησης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή-ιδιοκτήτη ακινήτου στην Ευρώπη, κάνοντας μία επένδυση ύψους 250.000 Ευρώ, συνολικά. Με δεδομένο την εξειδίκευση του γραφείου μας στο δίκαιο ακινήτων, αναλαμβάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος την απόκτηση ακινήτου και την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής, η οποία θα τους επιτρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλες τις χώρες της ζώνης Schengen.