ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις ναυτικού δικαίου, παρέχοντας νομικές συμβουλές και εκπροσωπώντας τους εντολείς μας τόσο εξωδικαστικά, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων. Μεταξύ άλλων παρέχουμε υπηρεσίες:

  • εκούσιας διαμεσολάβησης σε ναυτικές υποθέσεις
  • δικαστηριακής εκπροσώπησης (τακτική διαδικασία, ασφαλιστικά μέτρα, κατάσχεση πλοίου)
  • κατάρτισης ναυλοσυμφώνων
  • αγοραπωλησίας πλοίων
  • εκπροσώπησης ενώπιον των νηολογίων
  • δανειακών συμβάσεων και σύστασης υποθήκης