ΑΚΙΝΗΤΑ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε συμβουλές για όλα τα θέματα που αφορούν σε οποιοδήποτε είδους δικαίωμα επί ακινήτων, εκπροσωπώντας κατασκευαστικές εταιρίες, οικοπεδούχους ιδιοκτήτες καθώς και ιδιώτες που επιθυμούν να επενδύσουν στην αγορά ακινήτων. Διενεργούμε έλεγχο τίτλων σε όλα τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία της χώρας, αναφορικά με κάθε ακίνητο που τίθεται προς πώληση. Προετοιμάζουμε και διεκπεραιώνουμε κάθε υπόθεση που αφορά σε αγοραπωλησία ακινήτων, συνεργαζόμενοι με μεσίτες και μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των αγοραπωλησιών, καθώς και με συμβολαιογράφους, οι οποίοι εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και την προστασία των δικαιωμάτων των εντολέων μας. Η εμπειρία μας από την συνεργασία μας με κατασκευαστές οικοδομών και την παράσταση σε πληθώρα συμβολαιογραφικών πράξεων, μας δίνει την δυνατότητα να συνδράμουμε τους υποψήφιους επενδυτές στην ανεύρεση ενός ακινήτου που να καλύπτει τις ανάγκες τους, με γνώμονα πάντα και τα όρια που προκύπτουν από την πολεοδομική νομοθεσία.