ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η τραπεζική διαμεσολάβηση αφορά σε διαφορές μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειοληπτών, φυσικών και νομικών προσώπων, με σκοπό την αναδιάρθρωση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο όγκος των κόκκινων δανείων, καθώς και η πρακτική των τραπεζών να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη, όπου στο τέλος της ημέρας, δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τους, παρά τις θετικές δικαστικές αποφάσεις που λαμβάνουν, κάνουν την διαμεσολάβηση πιο αναγκαία από ποτέ. Με την τραπεζική διαμεσολάβηση, κάθε μέρος βγαίνει κερδισμένο από την διαδικασία αυτή, δουλεύοντας πάνω στα συμφέροντα και τις ανάγκες τους.