ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν μεταξύ  συζύγων, με ή χωρίς παιδιά. Αφορά σε υποθέσεις με αντικείμενο περιουσιακές διαφορές (αποκτήματα), επιμέλεια, διατροφή και επικοινωνία με τα τέκνα. Σε μία εποχή όπου οι συγκρούσεις στο οικογενειακό περιβάλλον και η διακοπή συμβίωσης αποτελούν συχνό φαινόμενο, η διαμεσολάβηση σε τέτοιες υποθέσεις μπορεί να ενεργήσει καταλυτικά στην επίλυση της διαφοράς, με πολιτισμένο τρόπο, και μακριά από τις δικαστικές αίθουσες, όπου η αντιπαράθεση και οι σφοδρές συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες, ενώ και η ψυχολογική φθορά είναι μεγάλη. Ειδικά στην περίπτωση που εμπλέκονται παιδιά, η διαμεσολάβηση φαίνεται να είναι ο καταλληλότερος τρόπος επίλυσης της διαφοράς, αφού οι γονείς, έχοντας ως κοινό στόχο το συμφέρον των τέκνων τους, μπορούν να γνωρίζουν, καλύτερα και από έναν δικαστή, τί είναι προτιμότερο για αυτά.