ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Σε κάθε εργασιακό περιβάλλον δημιουργούνται συγκρούσεις και διαφωνίες, με πρωταγωνιστές εργοδότες και εργαζομένους, εργαζομένους μεταξύ τους, τμήματα των επιχειρήσεων καθώς και διαφορές μεταξύ των εταίρων μίας επιχείρησης. Ο εργασιακός χώρος αποτελεί το δεύτερο σπίτι του απασχολούμενου, ο οποίος περνά τον περισσότερο χρόνο της ημέρας στην εργασία του. Ως εκ τούτου, τα ζητήματα που ανακύπτουν μεταξύ των παραπάνω προσώπων είναι πολλά και αφορούν σε προσωπικές σχέσεις, αρμοδιότητες, παροχές, φιλοδοξίες κλπ. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να ενεργήσει καταλυτικά σε τέτοιες διαφορές, δρώντας αμερόληπτα, με σκοπό να γεφυρώσει τις διαφορές και να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και διατήρησης της συνεργασίας, καθώς και των προσωπικών σχέσεων μεταξύ των μερών. Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να χρησιμοποιείται κατ’ αποκλειστικότητα, εσωτερικά σε μία επιχείρηση, βοηθώντας το ανθρώπινο δυναμικό της να λύσει τα ζητήματα που το απασχολούν, είτε για την επίλυση διαφορών με εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης, με την δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς σύμφωνα με τον Ν. 4640/2019 και εν τέλει την υπογραφή πρακτικού διαμεσολάβησης.